Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, yüksek kapasiteli ve en güncel teknolojiye sahip tohum işleme sistemleri ile donatılmış tohum üretim tesisi yatırımını 2014 yılında tamamlayan Atlas Tohum, ilerleyen yıllarda da kapasite arttırmak ve makine parkını genişletmek suretiyle yatırımlarına devam etmiştir.

Atlas Tohum, her yıl arttırdığı tohumluk üretiminin arazi bacağını, Çukurova Bölgesinde faaliyet gösteren ve sözleşmeli üretim ilişkisi içinde olduğu tohum yetiştiricileri eliyle gerçekleştirmektedir.

Konularında yetkin mühendis ekibi kanalıyla, tohumluk üretimini ekiliş, hasat, tohumluk kabulü, depolama, işleme gibi bütün safhalarda yakın kontrolünde bulunduran Atlas Tohum, gerek kendi tohumluk kalite laboratuvarında, gerekse işbirliği içinde olduğu Türkiye'nin alanında öncü tohum kalite analiz laboratuvarlarında gerçekleştirdiği testlerle, sadece en iyi kalitede tohumun çiftçimizle buluştuğundan emin olmaktadır.