Pamuk Çeşit Seçimi

Ülkemizde pamuk tarımı 1960'lı yıllardan bu yana Upland grubundan G.hirsutum L. türlerine ait çeşitlerle yapılmaktadır. 90-130 gün arasında değişen olgunlaşma süresine (ilk koza açma gün sayısı) sahip bu çeşitlerin ortak özelliği orta lif uzunluğuna sahip olmalarıdır (26-34 mm). Bu çeşitler, ülkemiz agroekolojik şartlarında en yüksek verim potansiyeline sahiptirler. 2000 yılına kadar pamuk tohumluk piyasasına kamu çeşitleri hakim konumda iken ve o yıla kadar tescili yapılan 35 çeşidin 24'ü kamu enstitüleri ve üniversiteler tarafından geliştirilmiş olup sadece 9 adeti özel sektör kuruluşlarına ait iken makineli hasat uygulamalarının artması ve delinte tohumluk kullanımının yaygınlaşması sonucu pamuk tohumluk sektörüne özel sektörün ilgisi artmış ve yurtdışı partnerlerinden sağladıkları yurtdışı kaynaklı çeşitleri hızla adaptasyon denemelerinden geçirerek her pamuk bölgesi için yeni çeşitleri pazara sunmuşlardır. 2018 yılı itibarıyla tescil edilen 172 pamuk çeşidinin 89'u özel sektör kuruluşları

tarafından, 79'u kamu enstitüleri ve 4'ü üniversiteler tarafından tescil ettirilmiştir (Milli Çeşit Bülteni 2019).

Günümüzde pamuk ekim alanlarında en büyük sorun, Verticillium dahliae Kleb. Etmeninin neden olduğu solgunluk hastalığıdır. Verticillium solgunluğu, ülkemizdeki pamuk ekim alanlarında yaygın olup, lif verimini düşürmesinin yanında, lif kalitesi, tohum ağırlığı ve yağ içeriğinin de düşmesine neden olan en önemli fungus kökenli hastalık etmenidir. Hastalık etmeni fungus kışı toprakta ya da bitki kalıntılarındageçirebilir. Aynı zamanda bu mantarlar toprakta konukçu bitki olmadan uzun yıllar canlı kalabilir. Verticillium solgunluğuyla mücadele etme yollarının arasında Dayanıklı Çeşit seçimi, Ekim Nöbeti, Tarla temizliği, Yabancı ot mücadelesi gibi yöntemler bulunmaktadır